webáruház

 

Felhasználási Feltételek és Adatkezelési szabályzat

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Bevezetés
1.1. Jelen Felhasználási Feltételek, mint szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás Varga Gábor EV. (1135 Budapest, Kisgömb u. 14-16/1 továbbiakban: Üzemeltető), mint a www.onlinekereskedelem.hu címen üzemeltetett portál, ideértve az oldalon elérhető egyéb tartalmak (ezek a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatásra történő jelentkezés vagy regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Felhasználók általi használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.
1.2. A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Felhasználási Feltételek linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására is. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.
1.3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható.

1.4. Az adatkezelési szabályzat jelen szerződés szerves része, és attól nem elválasztható.

2. Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai
A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető vagy megbízója (hirdetői) szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3. A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom
A Szolgáltatás keretében hozzáférhető tartalmat bárki szabadon felhasználhatja saját szervezeti keretén belül, saját gazdálkodási ügyeivel kapcsolatos tájékozódásra. Az Üzemeltető ezen túl minden felhasználási jogot fenntart, beleértve a hasznosítási, vagyoni, tulajdoni és publikálási jogokat. A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftverteket is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltatásból nyert információkból a Felhasználó harmadik személy részére (az írásos hozzájárulás esetét kivéve) díjmentesen sem nyújthat szolgáltatást, üzletszerű tevékenységet ezekkel nem végezhet, azokat nem publikálhatja.

4. Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak  
4.1. A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.
4.2. A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

5. A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése
Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:
1. A Szolgáltatásra utaló linknek tartalmaznia kell a TITLE elemet amely a következő kell hogy legyen: title="WEBÁRUHÁZ KATALÓGUS - Online kereskedelem és internetes kereskedelem"
2. a Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata tiltott;
3. a Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
4. a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről;
5. a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.

6. Kártérítési felelősség
6.1. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.
6.2. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését az Üzemeltető kizárja.
6.3. Vis maior. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget előre nem látható akadályok esetén, vagyis amikor nehézzé (vagy magas költségek mellett teljesíthetővé) válik az Üzemeltető számára, hogy teljesítse a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit. Ez vonatkozik a következőkre: természeti katasztrófák, zavargások, a háborús és katonai műveletek, nemzeti vagy helyi vészhelyzetek, kormány által elkövetett mulasztások vagy cselekmények, bármilyen természetű gazdasági viták, tűz, telekommunikációs hibák, harmadik fél szoftverében található hibák, áradás, villámcsapás, robbanás, épület összeomlása, továbbá minden olyan személy vagy entitás által elkövetett cselekmény vagy mulasztás, ami túlmutat az Üzemeltető ésszerű ellenőrzési körén és hatáskörén.

7. Egyéb rendelkezések
7.1. A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.
7.2. Területi használat: EZEN OLDAL HASZNÁLATA TILOS MINDEN OLYAN ORSZÁGBAN, AHOL A FENTI NYILATKOZAT BÁRMELY ELEME ANÉLKÜL ELLENKEZIK A HELYI TÖRVÉNYEKKEL, HOGY A NYILATKOZAT EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE ÉRVÉNYTELENNÉ VÁLNA.
7.3. Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:
(a) a Szolgáltatás megszűnésével; és
(b) új Szabályzat érvénybe lépésével.
7.4. A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve - hatáskörtől függően - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Bevezetés  
1.1. Az adatvédelmi szabályzat a Felhasználási feltételeink részét képezi. Az oldal bárminemű használata az adatvédelmi politika teljes elfogadását jelenti.

2. Felhasználókra vonatkozó szabályok
A weboldal látogatóitól nem gyűjtünk és nem tárolunk adatokat, így nincs mit kezelni.

3. Hirdetőkre vonatkozó szabályok
A hirdetés felvételekor vagy előtte a jelentkezési oldalon a hirdetők megismerhetik a rájuk vonatkozó adatkezelési szabályzatot, amelyet jelen oldal nem tartalmaz.


Miután elhelyezte az egyik verziót a weboldalán,
jelentkezzen az informacio (qkac) nonstopweb.hu címen.
Oldalát ellenőrizzük, és a lehető leghamarabb megjelenítjük az Ön kódját is.

 

 

webáruházak | felhasználási feltételek és adatkezelés | link és banner csere | partnerek | elérhetőség | hirdetés feladása

© 2010 NonStopWeb | Minden Jog Fenntartva! | www.NonStopWeb.hu - Az eredményes domain hirdetési megoldás szállítója.